Utbildad genom Svenska Reseledares Riksförbund. Mångårig erfarenhet som reseledare och turistvärdinna.

Kommande uppdrag är bl.a vandringsresa till Österrike för Forellenresor.

Arrangerar, på ideell basis, studieresor för inredningsarkitekter, medlemmar i SIR. År 2000 reste vi till Berlin och 2001 till Alexandria. 2002 går resan till Newcastle.

 

Alexandria
Målet för resan var det nya biblioteket, som invigs i april 2002. Det norska arkitektkontoret Snöhetta har ritat, Unesco har delfinansierat det. Biblioteket ska i första hand bli ett forskningscentrum för Medelhavskultur.

Förutom biblioteket i Alexandria studerade vi islamisk arkitektur i Kairo, traditionell valv- och
kupolarkitektur i soltorkad lera och förkristna tempelbyggnader i Luxor. Självklart hörde även de 4500 år gamla pyramiderna i Giza till studieobjekten.

Newcastle
Newcastle satsar mycket för att omvandlas från trist industristad till spännande design-centrum.

Många äldre byggnader har omdisponerats till nya verksamheter, som t.ex. den gamla kvarnen Baltic Mill som nu blir museum för modern konst.

Ett nytt music centre med Norman Foster som arkitekt växer fram på den södra flod-stranden.

Även äldre bostadskvarter såsom Erskines Byker House finns med på programmet.

Den planerade höstresan är framskjuten i väntan på att musikcentrat ska ta form. Nytt datum är ännu ej fastställt.

 << Startsida